ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τα Εσωτερικά και Εξωτερικά Μέλη του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή τους με αριθμό 3/20-11-12, εξέλεξαν ομόφωνα Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής κ. Βασίλειο Ταρλατζή.

 

Η σύνθεση του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. διαμορφώνεται ως εξής:

Hunter Richard, Καθηγητής, University of Cambridge, Πρόεδρος

Ταρλατζής Βασίλειος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Αναπληρωτής Πρόεδρος

 

Μέλη

Γιαννακουδάκης Ανδρέας, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Ελευθεριάδης Χρήστος, Αν. Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.

Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα, Καθηγήτρια, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Κορφιάτης Γεώργιος, Καθηγητής, Stevens Institute of Technology
Μπουντούλας Χαρίσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ohio State University
Πάσχος Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής, University of Dortmund

Παυλίδου Φωτεινή-Νιόβη, Καθηγήτρια, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Πολυζωίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Σιούτας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, University οf Southern California
Χριστοφόρου Λουκάς, Ομότιμος Καθηγητής, University of Tennessee

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου,

 

Richard Hunter

Kαθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής

Πανεπιστημίου Cambridge

----------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ συγχαίρει τον πρόεδρο και τα νεοεκλεγέντα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου και τους εύχεται δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν. Ταυτοχρόνως, συγχαίρει τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου για την εξαίρετη απόφασή τους να επιλέξουν με κριτήρια καθαρά ακαδημαϊκά προσωπικότητες καταξιωμένες διεθνώς, που προέρχονται από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τέλος, το Πρυτανικό Συμβούλιο εκφράζει τη βεβαιότητα ότι στη δυσκολότερη ίσως συγκυρία για τη χώρα, την ελληνική κοινωνία και την ανώτατη εκπαίδευση, το νεοεκλεγέν Συμβούλιο δε θα φεισθεί δυνάμεων και θα συνεργαστεί αρμονικά με τους άλλους δύο πόλους της διοίκησης, τη Σύγκλητο και τις Πρυτανικές Αρχές, προκειμένου το ΑΠΘ να διαδραματίσει επιτυχώς τον εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό του ρόλο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έξοδο από τη σημερινή πολύπλευρη κρίση.           

--------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου του ΑΠΘ, κατά τη συνεδρίασή τους με αριθμό 2/12-11-2012, εξέλεξαν τον Πρόεδρο και τα λοιπά Εξωτερικά Μέλη του Συμβουλίου.
Τα Εξωτερικά Μέλη εξελέγησαν ομόφωνα και είναι, κατά αλφαβητική σειρά, τα ακόλουθα:

Κορφιάτης Γεώργιος, Καθηγητής, Stevens Institute of Technology
Μπουντούλας Χαρίσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ohio State University
Πάσχος Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής, University of Dortmund
Σιούτας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, University οf Southern California
Χριστοφόρου Λουκάς, Ομότιμος Καθηγητής, University of Tennessee
Hunter Richard, Καθηγητής, University of Cambridge

Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου εξελέγη, κατά πλειοψηφία, ο καθηγητής Richard Hunter.

Για τα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου

Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος

Βασίλειος Κ. Ταρλατζής
Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.

------------------------

Ανακοίνωση για τις εκλογές φοιτητών

Η εκλογική διαδικασία των επαναληπτικών φοιτητικών εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ,  οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012, ματαιώθηκε και κηρύσσεται άγονη, επειδή δεν παρουσιάστηκαν νόμιμοι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων για να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο.  
-----------------------

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανά γύρο καταμέτρησης.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του αριθμ. 1680/5-11-2012, για λόγους διαφάνειας, και μετά από εισήγηση των υπευθύνων για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της 1.11.2012, καθηγητών Γ. Δέλλιου, Π. Μήτκα και Θ. Λαόπουλου, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το ηλεκτρονικό αρχείο "Εκτύπωση Αποτελεσμάτων ανά Γύρο Καταμέτρησης".

Επιπρόσθετα, αποφάσισε να θέσει στη διάθεση όλων των υποψηφίων, για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, το σύνολο των πρωτότυπων πρακτικών και αρχείων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εσωτερικών μελών Συμβουλίου Ιδρύματος της 1.11.2012. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (κα Π. Παρτακελίδου, e-mail: ppartake@ad.auth.gr).

Tο Πρυτανικό Συμβούλιο,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

---------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η εκλογική διαδικασία των επαναληπτικών φοιτητικών εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ,  οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012, ματαιώθηκε και κηρύσσεται άγονη, επειδή δεν παρουσιάστηκαν νόμιμοι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων για να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο. 
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012 από τις 9.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ. στις αίθουσες 101, 102 Α, 104, 104 Α, 105, 106, 107, 108, 109 και 111 στον 1ο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.
Παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων να προσέλθουν την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012 από 11.00 π.μ. έως 12.00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Φοιτητικής Λέσχης, προκειμένου να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο των φοιτητών, προσκομίζοντας τα παρακάτω:
-Καταστατικό σύστασης σωματείου με όλες τις τροποποιήσεις
-Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
-Πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα και έγινε η ανάθεση των αρμοδιοτήτων
-Κοινό πρακτικό όλων των συλλόγων με το οποίο εξουσιοδοτούν κάποιον ή κάποιους εκπροσώπους να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο των φοιτητών.

 

---------------------

Ανακοίνωση Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ

Η εκλογική διαδικασία των επαναληπτικών φοιτητικών εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ,  οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, ματαιώθηκε και κηρύσσεται άγονη, επειδή δεν παρουσιάστηκαν νόμιμοι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων για να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο. 

Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012 από τις 9.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ. στις αίθουσες 101, 102 Α, 104, 104 Α, 105, 106, 107, 108, 109 και 111 στον 1ο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων να προσέλθουν τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 από 11.00 π.μ. έως 12.00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Φοιτητικής Λέσχης, προκειμένου να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο των φοιτητών, προσκομίζοντας τα παρακάτω:

-Καταστατικό σύστασης σωματείου με όλες τις τροποποιήσεις

-Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

-Πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα και έγινε η ανάθεση των αρμοδιοτήτων

-Κοινό πρακτικό όλων των συλλόγων με το οποίο εξουσιοδοτούν κάποιον ή κάποιους εκπροσώπους να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο των φοιτητών.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ

Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ διεξήχθησαν με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγχαίρει τα νεοεκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου του ΑΠΘ και εύχεται το νέο αυτό θεσμικό όργανο να συνεργαστεί αρμονικά με τους άλλους πόλους Διοίκησης του Πανεπιστημίου, τη Σύγκλητο και την Πρυτανεία, για την αντιμετώπιση των μεγάλων οικονομικών και θεσμικών προβλημάτων που πλήττουν όχι μόνο το ΑΠΘ, αλλά συνολικά την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα ενωμένη στις δύσκολες στιγμές θα εργαστεί δημιουργικά ώστε να διαφυλάξει τις ακαδημαϊκές αξίες και παραδόσεις και να οδηγήσει το Πανεπιστήμιο στην υλοποίηση του ακαδημαϊκού του έργου και την επίτευξη του κοινωνικού του ρόλου.
Τέλος το Πρυτανικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, την Επιτροπή Νομικής Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης, καθώς και τη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου, γιατί σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και με το κτίριο Διοίκησης κατειλημμένο για 6η συνεχή εβδομάδα, κατάφεραν να οργανώσουν και να εκτελέσουν με άψογο τρόπο ένα νέο και δύσκολο εγχείρημα.                                

 

------------------------------------------

Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμ. 1679/1-11-2012

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του αριθμ 1679/1-11-2012 μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ η οποία διεξήχθη σήμερα Πέμπτη 1-11-2012  με ηλεκτρονική ψήφο ανακοινώνει το παρακάτω τελικό εκλογικό αποτέλεσμα:
 
Τελική Αναφορά Ψηφοφορίας
 
1. Στοιχεία ψηφοφορίας
Ονομασία: Εκλογή Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης ΑΠΘ
Χρήστης εφαρμογής: ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝ
Περιγραφή: Αυτόματα δημιουργημένη ψηφοφορία μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ
Ημερομηνία δημιουργίας: 2012-11-01
Εκλόγιμες θέσεις: 8
Ισχύει το όριο των 2 εκλεγμένων ανά σχολή/τμήμα: Ναι
Έχει ολοκληρωθεί: Ναι
 
Εκλογικό μέτρο: 172
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 2012-11-01 18:46:38
Αρ. πρωτοκόλλου: 890
 
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ταρλατζής Βασίλειος του Κωνσταντίνου Ιατρική Σχολή 1 347,000 Εκλογή υποψηφίου
Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα
του
Δημητρίου
Σχολή Νομικών,
Οικονομικών και
Πολιτικών
Επιστημών
2 173,1470 Εκλογή υποψηφίου
Πιτιλάκης Κυριαζής  του Δημητρίου Πολυτεχνική Σχολή 3 29,0220 Αποκλεισμός υποψηφίου
Τρομάρας Λεωνίδας του Μιλτιάδη Φιλοσοφική Σχολή 4 31,0372 Αποκλεισμός υποψηφίου
Μάρδας Δημήτριος του Χρυσοβέργη
Σχολή Νομικών,
Οικονομικών και
Πολιτικών
Επιστημών
5 33,0756 Αποκλεισμός υποψηφίου
Απαλαγάκη  
Χαρίκλεια του Ανδρέα
Σχολή Νομικών,
Οικονομικών και
Πολιτικών
Επιστημών
6 40,1067
Αποκλεισμός
υποψηφίου
Λιτσαρδάκης  
Γεώργιος
του
Αλεξάνδρου
Πολυτεχνική Σχολή  7 49,5395
Αποκλεισμός
υποψηφίου
Κυριαζής
Γεώργιος  του Οδυσσέα Ιατρική Σχολή 8 57,7597
Αποκλεισμός
υποψηφίου
Βλέμμας
Ιωάννης του Χρήστου Κτηνιατρική Σχολή 9 66,6857
Αποκλεισμός
υποψηφίου
Γιαννακουδάκης
Ανδρέας
του
Δημητρίου
Σχολή Θετικών
Επιστημών 
10 176,6344 Εκλογή υποψηφίου
Μέντζος
Αριστοτέλης   του Χρήστου Φιλοσοφική Σχολή 11  74,7504
Αποκλεισμός
υποψηφίου
Παυλίδου 
Φωτεινή-Νιόβη
του
Κωνσταντίνου
Πολυτεχνική Σχολή 12 174,8467 Εκλογή υποψηφίου
Τσολάκη
Μαγδαληνή του Νικολάου Ιατρική Σχολή 13 85,3660
Αποκλεισμός
υποψηφίου
Ζαλίδης
Γεώργιος  του Χρήστου Γεωπονική Σχολή 14 110,5544
Αποκλεισμός
υποψηφίου
Πολυζωίδης  Κωνσταντίνος του Σταύρου Ιατρική Σχολή 15 169,5431 Εκλογή υποψηφίου
Κατσιφαράκης 
Κωνσταντίνος
του
Λυσάνδρου
Πολυτεχνική Σχολή 16 158,4134 Εκλογή υποψηφίου
Ελευθεριάδης  
Χρήστος του Αχιλλέα
Σχολή Θετικών
Επιστημών
17 141,8099 Εκλογή υποψηφίου
Τσόκας 
Γρηγόριος του Νικολάου
Σχολή Θετικών
Επιστημών
18 120,4857
Αποκλεισμός λόγω
περιορισμού
Ζαλίδης  Γεώργιος  του Χρήστου Γεωπονική Σχολή  19 110,5544 Εκλογή υποψηφίου
 
Εκλέγονται:
1. Ταρλατζής Βασίλειος του Κωνσταντίνου από: Ιατρική Σχολή
2. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα του Δημητρίου από: Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
3. Γιαννακουδάκης Ανδρέας του Δημητρίου από: Σχολή Θετικών Επιστημών
4. Παυλίδου Φωτεινή-Νιόβη του Κωνσταντίνου από: Πολυτεχνική Σχολή
5. Πολυζωίδης Κωνσταντίνος του Σταύρου από: Ιατρική Σχολή
6. Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος του Λυσάνδρου από: Πολυτεχνική Σχολή
7. Ελευθεριάδης Χρήστος του Αχιλλέα από: Σχολή Θετικών Επιστημών
8. Ζαλίδης Γεώργιος του Χρήστου από: Γεωπονική Σχολή
 
ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος,
Πρύτανης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 
Ιωάννης Δ. Παντής,
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
 
Δέσπω Αθ. Λιάλιου,
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας
 
Σοφία Κουϊδου-Ανδρέου,
Αντιπρύτανις, Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, 
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

-----------------------------

Παράταση Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Εφορευτικής Επιτροπής, αποφάσισε την παράταση για μία ώρα (δηλαδή μέχρι τις 16:00) του χρόνου διενέργειας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ

Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

--------------

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο,  αποφασίζει οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ με ηλεκτρονική ψήφο, να υποβάλλονται εγγράφως από κάθε εκλογέα, εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο του Ιδρύματος, καθώς και από τους υποψηφίους ή τους κατ’ εξουσιοδότησή τους ορισμένους αντιπροσώπους, στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, στην Υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών υπολογιστών, άλλως στο fax: 2310 998492.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ενστάσεων αποτελεί η ταυτόχρονη κατάθεση ή αποστολή στο fax αντιγράφου της Ψηφιακής Απόδειξης Καταχώρησης Ψήφου.

-----------------------

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   
Στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας zeus.minedu.gov.gr υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα θέματα σχετικά με την ψηφοφορία. Ειδικά για το θέμα της ψήφου ελέγχου δίνονται σε συντομία οι ακόλουθες πληροφορίες:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το μήνυμα που έλαβα και το οποίο με καλεί να ψηφίσω, αναφέρει και κάποιους «κωδικούς ελέγχου». Τι είναι αυτοί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για προχωρημένη δυνατότητα του συστήματος «Ζευς» η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν ο χρήστης έχει την υποψία ότι ο υπολογιστής του έχει παραβιαστεί και τρέχει κακόβουλο λογισμικό. Οι κωδικοί αυτοί είναι απαραίτητοι ΜΟΝΟ για τη Διαδικασία ελέγχου ψήφου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι η «Διαδικασία ελέγχου ψήφου»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η διαδικασία ελέγχου ψήφου δεν είναι απαραίτητη για να ψηφίσετε. Είναι μια προχωρημένη διαδικασία που σκοπό της έχει εάν θέλει ο χρήστης να επιβεβαιώσει ότι ο υπολογιστής του, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (browser) που χρησιμοποιεί, δεν έχει μολυνθεί από εξειδικευμένο κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να διαβάλει τη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Συγκεκριμένα, έστω ότι ο ψηφοφόρος υποψιάζεται ότι το πρόγραμμα πλοήγησής του έχει μολυνθεί. Στην περίπτωση αυτή θα θέλει να εξακριβώσει ότι το ψηφοδέλτιο που θα υποβάλει στο σύστημα «Ζευς» περιέχει πραγματικά τις επιλογές του και μόνο αυτές. Το σύστημα «Ζευς» όμως δεν μπορεί από μόνο του να δώσει πληροφορίες για  ψηφοδέλτια χωρίς να το υποβάλει και να το ζητήσει ο χρήστης. Ο ψηφοφόρος μπορεί να υποβάλει ένα ψηφοδέλτιο, και να ζητήσει να διαπιστώσει ότι η μεταφορά και η επεξεργασία του έγινε σωστά, να μην ληφθεί υπόψη αυτό στην καταμέτρηση, ΑΛΛΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΟ ψηφοδέλτιο το οποίο πραγματικά θα καταμετρηθεί. Φυσικά θα πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσει σε νέα υποβολή ψήφου.
 

-----------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εκλογική διαδικασία των επαναληπτικών φοιτητικών εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ,  οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012, ματαιώθηκε και κηρύσσεται άγονη, επειδή δεν παρουσιάστηκαν νόμιμοι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων για να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο.  
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 από τις 9.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ. στις αίθουσες 101, 102 Α, 104, 104 Α, 105, 106, 107, 108, 109 και 111 στον 1ο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.
Παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων να προσέλθουν τη Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 από 11.00 π.μ. έως 12.00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Φοιτητικής Λέσχης, προκειμένου να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο των φοιτητών, προσκομίζοντας τα παρακάτω:
-Καταστατικό σύστασης σωματείου με όλες τις τροποποιήσεις
-Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
-Πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα και έγινε η ανάθεση των αρμοδιοτήτων
-Κοινό πρακτικό όλων των συλλόγων με το οποίο εξουσιοδοτούν κάποιον ή κάποιους εκπροσώπους να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο των φοιτητών.

                            
Ο Πρύτανης

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

-------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. β του N. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012,
2. την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ.122.1/764/112039/Β2/21-9-2012 (ΦΕΚ 2564/τ.Β΄)
3. τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αριθμ. Φ.122.1/720/100718/Β2/4-9-2012, Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2012
4. την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, συνεδρίαση  αριθμ. 1675/29-10-2012,
5. τις ανάγκες για την εύρυθμη διεξαγωγή των εκλογών με ηλεκτρονική ψήφο, για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος που θα πραγματοποιηθούν την 1η  Νοεμβρίου 2012  από 9.00 π.μ. έως 3 μ.μ.

αποφάσισε

τον ορισμό Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ με ηλεκτρονική ψήφο, η οποία αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιο Δέλλιο, καθηγητή του Τμήματος Νομικής, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,
2. Βικτωρία Δούκα, καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, ως αντιπρόεδρο της Επιτροπής
3. Κωνσταντίνο Γώγο, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Νομικής,
4. Ιάκωβο Μαθιουδάκη, λέκτορα του Τμήματος Νομικής,
5. Θεόδωρο Παπακυριάκου, λέκτορα του Τμήματος Νομικής,
6. Περικλή Μήτκα, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
7. Θεόδωρο Λαόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λήδα-Μαρία Πίψου, καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής,
2. Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής,
3. Ευγενία Πρεβεδούρου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής,
4. Ρήγα Γιοβαννόπουλο, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Νομικής,
5. Νικόλαο Ελευθεριάδη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Νομικής,
6. Ιωάννη Μανωλόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής,
7. Πολυχρόνη Μωϋσιάδη, καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών.
 

-----------------------

Ανακοίνωση

1. Οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Α.Π.Θ., που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, δεν πραγματοποιήθηκαν, διότι εμποδίστηκαν από ομάδες φοιτητών.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, κατόπιν των δύο άγονων εκλογικών διαδικασιών, επέλεξε τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2012 από 9.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
Για την παραπάνω διαδικασία ορίστηκε Επιτροπή Νομικής, Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Γεώργιο Δέλλιο, καθηγητή του Τμήματος Νομικής, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,
2. Περικλή Μήτκα, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως αναπληρωτή  πρόεδρο
3. Βικτωρία Δούκα, καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής,
4. Ιωάννη Μανωλόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
5. Θεόδωρο Λαόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
6. Κωνσταντίνο Γώγο, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Νομικής

Γραμματέα της Επιτροπής ορίζει την Προϊσταμένη της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου, κ. Μαριάννα Μπουχουρούδη.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, ορίζει τους κ.:
1. Νικόλαο Μανουσαρίδη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης,
2. Ιωάννη Σαλματζίδη, υπάλληλο του ΚΥΤΠ
3. Δημήτριο Δασκόπουλο, υπάλληλο του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου
4. Δημήτριο Ζαχαρόπουλο, υπάλληλο του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου
5. Δημήτριο Μπεχτσή, Συμβασιούχο ΕΕ, Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής.

2. Αναφορικά με τις φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ,  οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, η εκλογική διαδικασία ματαιώθηκε και κηρύσσεται άγονη, επειδή δεν παρουσιάστηκαν νόμιμοι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων για να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο.  
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 από τις 9.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ. στις αίθουσες 101, 102 Α, 104, 104 Α, 105, 106, 107, 108, 109 και 111 στον 1ο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.
Παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων να προσέλθουν τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 από 10.30 π.μ. έως 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Φοιτητικής Λέσχης, προκειμένου να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο των φοιτητών, προσκομίζοντας τα παρακάτω:
-Καταστατικό σύστασης σωματείου με όλες τις τροποποιήσεις
-Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
-Πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα και έγινε η ανάθεση των αρμοδιοτήτων
-Κοινό πρακτικό όλων των συλλόγων με το οποίο εξουσιοδοτούν κάποιον ή κάποιους εκπροσώπους να παραλάβουν τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο των φοιτητών.
                                
 Ο Πρύτανης

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

-----------------------------

 

ΠΡΑΞΗ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της αριθμ. 130/25-10-2012 Πράξης ορισμού επιτροπής Νομικής, Τεχνικής και Διοικητικής υποστήριξης για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ με ηλεκτρονική ψήφο, αποφάσισε, στη συνεδρίασή του αριθμ. 1674/25-10-2012, τη συμπλήρωση των μελών για την υποβοήθηση του έργου της ως άνω Επιτροπής, με τον ορισμό του κ. Χάρη Λασκαρίδη, υπαλλήλου του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ.

--------------------------

Ανακοίνωση

Οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Α.Π.Θ., που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, δεν πραγματοποιήθηκαν, διότι εμποδίστηκαν από μεγάλο αριθμό φοιτητών.

Η επανάληψη των εκλογών θα διενεργηθεί αύριο, Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 από 9.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. στο κτίριο της Θεολογικής Σχολής στις ίδιες αίθουσες.
                                         
Ο Πρύτανης

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

-----------------------------

Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων για ανάδειξη εσωτερικών μελών Συμβουλίου ΑΠΘ
 

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: M. Μπουχουρούδη
Τηλ.  : 2310 99 6881 Fax : 2310 99 4350
e-mail : mmpoucho@ad.auth.gr                                          
Κτίριο : Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»                     
 

Θεσσαλονίκη, 19 -10-2012

Αριθμ. Eιδ. Πρωτ.  107
 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του αριθμ 1671/19.10.2012, έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 (περιπτώσεις α΄ και β) Ν. 4009/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 4076/2012
2. τις διατάξεις του άρθρου 13 της Υ.Α. Φ.122.1/764/112039/B2/2012
3. τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.122.1/311/125673α/Β2/2011
4. την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίασή του αριθμ. 1666/1.10.2012, σχετικά με προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ

ε ξ έ τ α σ ε
τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι υποψήφιοι για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ, εντός της ορισθείσας προθεσμίας,

δ ι α π ί σ τ ω σ ε
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και ότι δε συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας και

α π ο φ ά σ ι σ ε
την ανακήρυξη των παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά, ως υποψηφίων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ:

1. Απαλαγάκη Χαρίκλεια του Ανδρέα, καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής
2. Βλέμμας Ιωάννης του Χρήστου, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής
3. Γιαννακουδάκης Ανδρέας του Δημητρίου, καθηγητής του Τμήματος Χημείας
4. Ελευθεριάδης Χρήστος του Αχιλλέα, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής
5. Ζαλίδης Γεώργιος του Χρήστου, καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής
6. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα, καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής
7. Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος του Λυσάνδρου, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
8. Κυριαζής Γεώργιος του Οδυσσέα, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
9. Λιτσαρδάκης Γεώργιος του Αλεξάνδρου, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
10. Μάρδας Δημήτριος του Χρυσοβέργη, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
11. Μέντζος Αριστοτέλης του Χρήστου, καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
12. Παυλίδου Φωτεινή-Νιόβη του Κωνσταντίνου, καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
13. Πιτιλάκης Κυριαζής του Δημητρίου, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
14. Πολυζωϊδης Κωνσταντίνος του Σταύρου, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
15. Ταρλατζής Βασίλειος του Κωνσταντίνου, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
16. Τρομάρας Λεωνίδας του Μιλτιάδη, καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας
17. Τσόκας Γρηγόριος του Νικολάου,  καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας
18. Τσολάκη Μαγδαληνή του Νικολάου, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής

Ο Πρύτανης

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

-----------------------------

Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων για ανάδειξη εξωτερικών μελών Συμβουλίου ΑΠΘ

 

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: M. Μπουχουρούδη
Τηλ.  : 2310 99 6881 Fax : 2310 99 4350
e-mail : mmpoucho@ad.auth.gr                                          
Κτίριο : Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»                     
 

Θεσσαλονίκη, 22 -10-2012

Αριθμ. Eιδ. Πρωτ.  118

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του αριθμ 1672/22.10.2012, έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5α του Ν. 4009/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4076/2012,
2. την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίασή του αριθμ. 1666/1.10.2012, σχετικά με πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ

ε ξ έ τ α σ ε
τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι υποψήφιοι για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ, εντός της ορισθείσας προθεσμίας,

δ ι α π ί σ τ ω σ ε
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και ότι δε συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας και

α π ο φ ά σ ι σ ε
την ανακήρυξη των παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά, ως υποψηφίων για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ:

1. Hunter Richard του John
2. Korfiatis George του Panayiotis
3. Βασάκος Νικόλαος του Ανδρέα
4. Βουτέρος Βασίλειος του Νικολάου
5. Γυφτόπουλος Αντώνιος του Δημητρίου
6. Ευθυμιάδης Νικόλαος του Ευθυμίου
7. Ζεμπιλιάδου Γεωργία του Χρίστου
8. Ιγνατιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
9. Καϊτεζίδης Ιγνάτιος του Ορέστη
10. Καστώρης Χρήστος του Παντελή
11. Κελέκης Δημήτριος του Αναστασίου
12. Κιζιρίδου Αναστασία του Διογένη
13. Λαφαζανίδης Ευστάθιος του Ιωάννη
14. Λιακόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου
15. Μανασής Νικόλαος του Πολυχρόνη
16. Μιζαμίδης Αναστάσιος του Πέτρου
17. Μπουντούλας Χαρίσιος του Κωνσταντίνου
18. Νικολαϊδης Αθανάσιος του Γεωργίου
19. Νικόπουλος Βασίλειος του Ευτυχίου
20. Παπαϊωάννου Πέτρος Χρήστος
21. Πάσχος Εμμανουήλ του Αντωνίου
22. Πολυμέρου-Καμηλάκη Αικατερίνη
23. Σιούτας Κωνσταντίνος του Αναστασίου
24. Σκαμπαρδώνης Γεώργιος του Θωμά
25. Τέντες Αγαμέμνων του Μιχαήλ
26. Τζακόπουλος Αθανάσιος του Ηρακλή
27. Χολέβας Μάρκος του Μιχαήλ-Ιωάννη
28. Χριστοφόρου Λουκάς του Γεωργίου

Τα εξωτερικά μέλη θα επιλεγούν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5β του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 4076/2012, από τα εσωτερικά μέλη. Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, ολοκληρώθηκε η ταχυδρομική αποστολή των βιογραφικών των υποψηφίων ως εξωτερικών μελών του Συμβουλίου, οπότε γίνεται και η ανάρτησή τους.

Ο Πρύτανης
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

-----------------------------

Ανακοίνωση Υποψηφιοτήτων Φοιτητών

 

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: M. Μπουχουρούδη
Τηλ.  : 2310 99 6881 Fax : 2310 99 4350
e-mail : mmpoucho@ad.auth.gr                                          

Κτίριο : Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»                     

 

Θεσσαλονίκη,        19-10-2012
Αριθμ. Eιδ. Πρωτ. 116
 

Ανακοινώνεται ότι κατατέθηκαν, εμπρόθεσμα, στο Πρυτανικό Συμβούλιο οι αιτήσεις των ακόλουθων φοιτητών για την εκλογή του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ:

1. Αρβανιτάκη Τριανταφυλλιά του Ανδρέα, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

2. Κοντάκης Δημήτριος του Χριστοφόρου, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Το Πρυτανικό Συμβούλιο  του ΑΠΘ

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος
Ιωάννης Δ. Παντής
Δέσπω Αθ. Λιάλιου
Σοφία Κουϊδου-Ανδρέου
 

-----------------------------

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 

Πληροφορίες: M. Μπουχουρούδη

Τηλ. : 2310 99 6881 Fax : 2310 99 4350

e-mail : mmpoucho@ad.auth.gr

Κτίριο : Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»
 

Θεσσαλονίκη, 19-10-2012

Αριθμ. Eιδ. Πρωτ. 109

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του αριθμ 1671/19.10.2012, έχοντας υπόψη:

 

  1. τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 (περιπτώσεις α΄ και β) Ν. 4009/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 4076/2012

  2. τις διατάξεις του άρθρου 13 της Υ.Α. Φ.122.1/764/112039/B2/2012

  3. τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.122.1/311/125673α/Β2/2011

  4. την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίασή του αριθμ. 1666/1.10.2012, σχετικά με προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 και από ώρα 09:00 έως 17:00, σε 1, 2, 3 και 4 Εκλογικά Τμήματα στα αμφιθέατρα Α, Β, Γ και Δ αντίστοιχα του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής. Οι εκλέκτορες κατανέμονται ως ακολούθως:

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τόπος: Αμφιθέατρο A΄ κτιρίου Θεολογικής Σχολής.

Ψηφίζουν οι εκλέκτορες (καθηγητές και λέκτορες, από α/α 1 έως α/α 524 του εκλογικού καταλόγου)

από CONNENA CLAUDIO-DANIEL του VICENTE

έως ΖΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τόπος: Αμφιθέατρο Β΄ κτιρίου Θεολογικής Σχολής.

Ψηφίζουν οι εκλέκτορες (καθηγητές και λέκτορες, από α/α 525 έως α/α 1048 του εκλογικού καταλόγου)

από ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

έως ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τόπος: Αμφιθέατρο Γ΄ κτιρίου Θεολογικής Σχολής.

Ψηφίζουν οι εκλέκτορες (καθηγητές και λέκτορες, από α/α 1049 έως α/α 1573 του εκλογικού καταλόγου)

από ΜΑΡΚΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

έως ΡΑΧΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τόπος: Αμφιθέατρο Δ΄ κτιρίου Θεολογικής Σχολής.

Ψηφίζουν οι εκλέκτορες (καθηγητές και λέκτορες, από α/α 1574 έως α/α 2097 του εκλογικού καταλόγου)

από ΡΕΒΥΘΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ

έως ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εκλόγιμων θέσεων είναι οχτώ (8).

Υποψήφιοι για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ είναι οι αναφερόμενοι στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η εκλογική διαδικασία της 24ης Οκτωβρίου 2012 αποβεί άγονη, οι εκλογές θα επαναληφθούν την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, στις ίδιες ώρες και αίθουσες και με την ίδια κατανομή των ψηφοφόρων.

Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στα κατάλληλα μέρη του κτιρίου Διοίκησης, ''Κ. Καραθεοδωρή'', του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής, καθώς και όλων των κτιρίων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

 

Ο Πρύτανης

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

-----------------------------

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ

μετά την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 1671/19.10.2012 :


Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ

1.

ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

2.

ΒΛΕΜΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

3.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

4

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

5

ΖΑΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

6

ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ-ΤΣΙΠΤΣΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

7

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

9

ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

10

ΜΑΡΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

11

ΜΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

12

ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

13

ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14

ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

15

ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

16

ΤΡΟΜΑΡΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

17

ΤΣΟΚΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

18

ΤΣΟΛΑΚΗ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη, 19.10.2012

Ο Πρύτανης

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η

Ο παρών πίνακας να τοιχοκολληθεί σε εμφανή σημεία του κτιρίου Διοίκησης “K. Καραθεοδωρή”, του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής, καθώς και όλων των κτιρίων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου και να αναρτηθεί στο ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας του ΑΠΘ, με σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, εφόσον έχουν συναινέσει στην ανάρτησή τους.

-----------------------------

Ορθή Ανακοίνωση
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ
 

 
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.122.1/309/125673/Β2, Άρθρο 2

    “...Ο εκλογέας δηλώνει την προτίμηση του για τους υποψηφίους αναγράφοντας στην πρώτη στήλη του πίνακα τον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό με αφετηρία τον αριθμό ένα (1). Με τον αριθμό ένα (1) δηλώνεται από τον εκλογέα η πρώτη προτίμηση του για τον υποψήφιο, με τον
αριθμό δύο (2) η δεύτερη και με τους επόμενους διαδοχικούς και συνεχόμενους ακέραιους αριθμούς η αντίστοιχη προτίμηση του. Η προτίμηση του εκλογέα πρέπει να αφορά τουλάχιστον έναν υποψήφιο και δεν είναι υποχρεωτικό να τίθεται για όλους τους υποψηφίους. Δεν
επιτρέπεται να τίθεται από τον εκλογέα ο ίδιος αριθμός προτίμησης σε περισσότερους του ενός υποψηφίους.
     Έγκυρο είναι το ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αριθμός ένα (1) δίπλα στο όνομα ενός υποψηφίου. Ψηφοδέλτιο με το οποίο δηλώνεται προτίμηση για περισσότερους του ενός υποψηφίους είναι έγκυρο μόνο αν η αρίθμηση της σειράς προτίμησης του
εκλογέα γίνεται με διαδοχικούς και συνεχόμενους ακέραιους αριθμούς. Ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν αναγράφεται αριθμός προτίμησης θεωρείται άκυρο. Άκυρο είναι και το ψηφοδέλτιο, στο οποίο τίθεται ο ίδιος αριθμός προτίμησης σε περισσότερους του ενός υποψηφίους”.

-----------------------------

Ανακοίνωση Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με την προκήρυξη των εκλογών για το Συμβούλιο του ΑΠΘ και Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.

 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
 
Σας κοινοποιούμε:
 

  1. Την ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με την προκήρυξη των εκλογών για το Συμβούλιο του ΑΠΘ, και
  2. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.

 
Συνημμένα μπορείτε να δείτε τις Προκηρύξεις Εσωτερικών, Εξωτερικών Μελών και Φοιτητών, καθώς και τις αντίστοιχες αιτήσεις υποψηφιότητας.
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο,

 
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας
 
------------------------------
Ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ σχετικά με την προκήρυξη των εκλογών για το Συμβούλιο.
 
Όπως είναι γνωστό, η Σύνοδος των Πρυτάνεων και οι Σύγκλητοι των ελληνικών πανεπιστημίων, έχουν σε κάθε ευκαιρία εκφράσει την αντίθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο Νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4076/2012, θεμελιακές ρυθμίσεις του οποίου αντιβαίνουν στο Σύνταγμα, καθώς και στις ακαδημαϊκές αξίες και ελευθερίες. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε ερήμην των πανεπιστημίων και δεν συμβάλλει στην επίλυση των μεγάλων σημερινών προβλημάτων των ΑΕΙ, ούτε όμως και στην ακαδημαϊκή τους αναβάθμιση και προοπτική.
Σε αυτό το πνεύμα τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα βασικών διατάξεων του νομοθετικού αυτού πλαισίου. Μέχρι την εκδίκαση των προσφυγών, τα πανεπιστήμια πάντως οφείλουν να εφαρμόσουν το Νόμο.
Η προκήρυξη των εκλογών για το Συμβούλιο του ΑΠΘ, γίνεται με την πεποίθηση ότι η ωριμότητα, η κριτική στάση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακρίνουν την πανεπιστημιακή κοινότητα θα διασφαλίσουν το δημόσιο χαρακτήρα και θα εγγυηθούν τις ακαδημαϊκές αξίες της αυτοδιοίκησης, της αξιοκρατίας και της εσωτερικής δημοκρατίας.
 
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο

 
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας
 
-------------------------
 
Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:
 
1. Την άμεση προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ οι οποίες θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 24.10.2012 και από ώρα 09:00 έως 17:00, στα αμφιθέατρα Α, Β, Γ και Δ του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο άρθρο 8 παρ. 4 (περιπτώσεις α΄ και β΄) Ν. 4009/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 4076/2012. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε να είναι η Παρασκευή 19.10.2012 και ώρα 15:00.
2. Την άμεση αποστολή ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους για τη θέση Εξωτερικού Μέλους (Προέδρου ή Μέλους) του Συμβουλίου του ΑΠΘ οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους έως και την Παρασκευή 19.10.2012 και ώρα 15:00.
3. Την άμεση αποστολή πρόσκλησης στους ενεργούς φοιτητές του Ιδρύματος προκειμένου να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στο Συμβούλιο του ΑΠΘ την Πέμπτη 25.10.2012 και από ώρα 09:00 έως 17:00, σε αίθουσες του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, οι οποίες θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε να είναι η Παρασκευή 19.10.2012 και ώρα 15:00.
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο

 
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Πρυτανικών Αρχών στις 19/10/2012 @ 15:12