Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με θέμα: "Τυπογραφία & Οπτική Επικοινωνία: παράδοση και νέες τεχνολογίες στην ελληνική πραγ΅ατικότητα". Το πρόγρα΅΅α θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα & Πέ΅πτη 17:15 - 21:15 (16 Φεβρουαρίου 2006-23 Μαρτίου 2006) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστη΅ίου Μακεδονίας, Εγνατία 156

ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00