Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στις συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας του ΑΠΘ με ιδρύματα του εξωτερικού για το έτος 2006.

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00