Ανακοίνωση της Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου: Πρόγραμμα άθλησης μελών Δ.Ε.Π. & προσωπικού Α.Π.Θ.

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00