Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε. Π. Βορείου Αιγαίου 2000-2006, Μέτρο 3.4 «Εκπαίδευση-Έρευνα και Τεχνολογία». Πληροφορίες κα Φίλιογλου τηλ. 2251048033, fax 2251048034

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00