Διατμηματικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην "Πληροφορική Επιστημών Ζωής". Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων: 9 Σεπτεμβρίου 2005

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00