Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΠΘ για την οργάνωση νέων κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ Ελληνικών και Γαλλικών Πανεπιστημίων

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00