ΗΜΕΡΙΔΑ παρουσίασης του Προγράμματος: "Διεθνείς Συνεργασίες - EUREKA" της Γενικής Γραμματείας Ερευνας & Τεχνολογίας, στα πλαίσια του ΕΠΑΝ

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00