ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε "CULTURA 2000", ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΡΑΣΗ με τίτλο "GEMINE MUSE"

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00