Εκδήλωση για θέματα που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00