Πρόσκληση της Επιτροπής Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του ΑΠΘ σε αθλητικές εκδηλώσεις

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00