Ανακοίνωση του Γραφείου Διασύνδεσης: εκδήλωση για την παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού με θέμα «Οι σπουδές στο Α.Π.Θ.»

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00