Επέκταση της υπηρεσίας μεταγωγής τηλεφωνικών κλήσεων πάνω από το δίκτυο IP.

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00