Πρόσκληση για την Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Ορχήστρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00