Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών ΔΕΠ για συμμετοχή σε συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ιδρύματα του εξωτερικού

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00