Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων για προπτυχιακούς φοιτητές ως εκπαιδευόμενους.

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00