Με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, ανοίγει και ο νέος κεντρικός ιστοχώρος του Α.Π.Θ. Μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη και με αισθητική που συμβαδίζει με τις πιο σύγχρονες τάσεις του σχεδιασμού, ο νέος ιστοχώρος, αναδεικνύει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου μας και την πολύπλευρη δραστηριότητά του.
 
Μεγάλη έμφαση δίδεται στην προβολή της επικαιρότητας και στο δυναμικό, διαρκώς ανανεούμενο περιεχόμενο. Ο εμπλουτισμός και η συντήρηση του περιεχομένου βασίζεται στην εφαρμογή της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Κάθε μονάδα του Α.Π.Θ. έχει πρόσβαση, μέσω της Ομάδας Διοίκησης Έργου Web -η οποία αποτελείται από περισσότερα από 100 μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας- απευθείας στο σχετικό με αυτήν περιεχόμενο του κεντρικού ιστοχώρου, το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται και να εμπλουτίζει σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται βέλτιστη ροή περιεχομένου και ταυτόχρονα ο ιστοχώρος του Α.Π.Θ. αναπτύσσεται διαρκώς με την άμεση συνεισφορά όλων των μονάδων του. Η ενοποιημένη παρουσίαση των πανεπιστημιακών μονάδων και δράσεων του Α.Π.Θ. ώστε να εμφανίζονται οργανικά ενταγμένες στο πολυποίκιλο πλαίσιο λειτουργίας του δίνει ένα νέο στίγμα αναφοράς για το Πανεπιστήμιό μας.
 
Για τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη της δομής/διάρθρωσης του ιστοχώρου χρησιμοποιήθηκε λογισμικό ελεύθερου κώδικα Content Management System (CMS) Drupal 7. Η υποδομή του νέου ιστοχώρου διασυνδέεται με την Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ) και παρέχει εύχρηστο μηχανισμό ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, αξιοποιώντας τους υφιστάμενους ιδρυματικούς λογαριασμούς χρήστη του ΑΠΘ για πιστοποιημένη πρόσβαση. Η βελτιωμένη λειτουργικότητα στο νέο ιστοχώρο συνδυάζεται με αυξημένη αποτελεσματικότητα αναζήτησης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν εφαρμογές που θα αξιοποιούν το μεγάλο πλούτο των δεδομένων του Α.Π.Θ. και θα είναι χρήσιμες για την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους φοιτητές αλλά και τους πολίτες, συμβαδίζοντας με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.
Στο νέο ιστοχώρο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες αξιοποιώντας τα τρέχοντα πρότυπα προσβασιμότητας.
Η αγγλική έκδοση του νέου ιστοχώρου θα είναι διαθέσιμη εντός ενός μήνα.
 
Ο ιστοχώρος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία των Πρυτανικών Αρχών του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ) και τη Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού (ΜΣΙ) του Α.Π.Θ.

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση!
 
Οι Πρυτανικές Αρχές,
 
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

Υποβλήθηκε στις 30/08/2012 @ 13:49