2η Ανακοίνωση
για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών

4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2015

Η Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. και η Παιδαγωγικής Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή με θέμα:

«Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις»

Το θέμα αφορά το συνεχές ανάμεσα στα χαρισματικά και τα παιδιά που έχουν προβλήματα με τα Μαθηματικά, μέσα από επιστημολογικές, κοινωνικο-πολιτισμικές, ψυχολογικές, διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό, οι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους προτείνεται να αναπτυχθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι:

Θεματικοί άξονες Συνεδρίου

  • Δημιουργικότητα στη Μαθηματική Εκπαίδευση
  • Ίσες ευκαιρίες στη Μαθηματική Εκπαίδευση
  • Επαγγελματική ανάπτυξη ‘δημιουργικών’ εκπαιδευτικών
  • Πολυμορφία στη μαθηματική εκπαίδευση: κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις
  • Ερευνητικές ή θεωρητικές εργασίες στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών που δεν εντάσσονται στους παραπάνω άξονες

Καλούνται μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές να συμμετάσχουν στις δράσεις του συνεδρίου.

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι οι ημερομηνίες υποβολής εργασιών είναι:
22 Ιουνίου 2015 – Υποβολή ερευνητικών εργασιών,
30 Ιουνίου 2015 - Υποβολή αναρτημένων εργασιών, Υποβολή ομάδων ανταλλαγών, Υποβολή προτάσεων για καινοτόμες διδακτικές προτάσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και την προετοιμασία των παραπάνω δράσεων και το συνέδριο γενικότερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν ιστότοπο του Συνεδρίου.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2015 (All day) έως Κυριακή, 6 Δεκέμβριος, 2015 (All day)

Χώρος: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Η Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η Παιδαγωγικής Σχολή Α.Π.Θ.
Υποβλήθηκε στις 04/06/2015 @ 15:55