Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Cost Action IS1 201 Disaster Bioethics: Addressing Ethical Issues Triggered by Disasters οργανώνεται συνέδριο με θέμα: Conceiving Pandemics and Disasters: Causes and Prevention.

Συντονιστής του εν λόγω προγράμματος είναι: o Donal O' Mathuna, Dublin City University, Ireland.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και την Ελλάδα εκπροσωπεί στο πρόγραμμα αυτό η Eleni Kalokairinou, Department of Philosophy and Education, Aristotle University of Thessaloniki.

Το συνέδριο γίνεται σε συνδιοργάνωση της Δράσης  Cost Action IS1 201 Disaster Bioethics: Addressing Ethical Issues Triggered by Disasters και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 1 Οκτώβριος, 2015 (All day) έως Παρασκευή, 2 Οκτώβριος, 2015 (All day)

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 25/09/2015 @ 12:23