Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Σάββατο, 10 Οκτώβριος, 2015 - 08:30

Χώρος: 

ΙΜΑΡΕΤ, ΚΑΒΑΛΑ, Θ.ΠΟΥΛΙΔΟΥ 30-32
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 30/09/2015 @ 18:01