Η Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις

Τα Μαθηματικά αποτελούν ένα υψηλό ανθρώπινο δημιούργημα με ευρύτατες εφαρμογές σε όλες τις διαστάσεις της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων και θεμελιώδες αντικείμενο διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό η ανάγκη  προσέγγισης και κατανόηση τους από όλα τα νέα παιδιά είναι σημαντικό ζητούμενο.

Ωστόσο ζητήματα που συνδέονται με πολιτικές και εκπαιδευτικές επιλογές έχουν εμποδίσει την ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση και έχουν στερήσει την πρόσβαση πολλών παιδιών στη μαθηματική γνώση. Παράλληλα όμως έχουν υποβιβάσει και τις ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά εκείνα που διακρίνονται στα Μαθηματικά.

Σκοπός του Συνεδρίου που πραγματοποιείται αποτελεί η ανάπτυξη επιστημολογικών, κοινωνικο- πολιτισμικών, ψυχολογικών, διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην μελέτη του συνεχούς ανάμεσα στα χαρισματικά παιδιά και τα παιδιά που έχουν δυσκολίες με τα Μαθηματικά και προτάσεων που επιτρέπουν τη ολοκληρωμένη πρόσβαση στη μαθηματική γνώση.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 4/12/2015, το Σάββατο 5/12/2012, και την Κυριακή 6/12/2015 στον Πύργο της Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και οι επίσημες γλώσσες του είναι η ελληνική και η αγγλική.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο  http://enedim6.web.auth.gr/

 

Το Προεδρείο

Δέσποινα Δεσλή

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Μαριάννα Τζεκάκη

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2015 (All day) έως Κυριακή, 6 Δεκέμβριος, 2015 (All day)

Χώρος: 

Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Παιδαγωγική Σχολή & Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών
Υποβλήθηκε στις 26/11/2015 @ 14:34