Η μορφή του Αριστοτέλη και η επιστημονική του κληρονομιά επηρέασαν σημαντικά τη διαμόρφωση των επιστημών και εν γένει της εκπαίδευσης, στην Ουκρανία, αλλά και ειδικότερα, την επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική παράδοση του  Taras Shevchenko National University of Kyiv .
Κατά το έτος 2016, το Taras Shevchenko National University of Kyiv, προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα αφιερωμένων στην Αριστοτελική κληρονομιά, όπως αυτή επέδρασε στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των επιστημών, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κοινωνίας, στην Ουκρανία.

Στις 2 Νοεμβρίου 2016, το Τμήμα Φιλοσοφίας των Ανθρωπιστικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Taras Shevchenko National University of Kyiv διοργανώνει εργαστήριο με θέμα:

"Aristotle and contemporary Humanities"

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 2 Νοέμβριος, 2016 (All day)

Χώρος: 

Department of Philosophy of Humanities, Philosophical Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Υποβλήθηκε στις 05/04/2016 @ 15:39