Το συνέδριο στοχεύει να εντρυφήσει στη χριστιανική απόκριση έναντι των περιβαλλοντικών κινδύνων της εποχής μας. Οργανώνεται γύρω από την έννοια της περιεκτικής οικολογίας,  μια πρόταση που αποσκοπεί να συνδέσει σε μια ενιαία προοπτική τις θεολογικές, οικολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις της χριστιανικής κοινωνικής διδασκαλίας. Οι άξονες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

  • Δημιουργία, Φύση και Οικολογία στις Χριστιανικές Παραδόσεις
  • Περιεκτική Οικολογία: η διάγνωση της κατάστασης του κόσμου
  • Περιεκτική Οικολογία: βασικοί άξονες για μια οικουμενική Χριστιανική κοινωνική διδασκαλία
  •  Περιεκτική Οικολογία: βήματα προς το μέλλον και καλές πρακτικές

Συνδιοργανωτές:

Διεθνής Ένωση για τη Χριστιανική Κοινωνική Διδασκαλία

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού (Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ)

Κέντρο Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου»

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος, 2016 (All day) έως Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος, 2016 (All day)

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 25/08/2016 @ 12:57