Διοργάνωση: Δήμος "Αριστοτέλη" & Συμβούλιο της Αρναίας.

Πληροφορίες στη διεύθυνση:

htpp://www.dikam.auth.gr/el/node/493

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Σάββατο, 11 Ιούνιος, 2016 (All day)

Χώρος: 

Αρναία Χαλκιδικής
Υποβλήθηκε στις 20/12/2016 @ 14:11