Διοργάνωση της "Association des Amis de la Bibliiotheque d' Adritsena", υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας  στην Ελβετία, με τη συνεργασία του College St-Michel, του Πανεπιστημίου του Fribourg, του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών του ΑΠΘ, της "Societe philosophique de της “Société philosophique de Fribourg”, του “Institut du monde antique et byzantine”, του “Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme”, της “Association La Culture à St-Michel” και της “Académie de philosophie”.

Πληροφορίες στην διεύθυνση:

http://www.dikam.auth.gr/el/node/560

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος, 2016 (All day)

Χώρος: 

FRIBOURG - ΕΛΒΕΤΙΑ
Υποβλήθηκε στις 20/12/2016 @ 14:35