Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής (EnvE Lab) και η Ευρωπαïκή Συνεργασία Επιστήμης και Τεχνολογίας (COST) διοργανώνουν το Τρίτο Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου για Βιομηχανικά Μολυσμένες Περιοχές και Υγεία (Third Plenary Conference COST Action IS1408 - ICSHNet), στις 7 Φεβρουαρίου 2017, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν διακεκριμένοι επιστήμονες από όλη την Ευρώπη για να συνδιαμορφώσουν ένα κοινό Ευρωπαïκό πλαίσιο έρευνας και διαχείρισης της περιβαλλοντικής υγείας βιομηχανικά μολυσμένων περιοχών.  Το Δίκτυο ICSHNet ταυτοποιεί γνωσιακά κενά και θέτει σχετικές προτεραιότητες έρευνας, προωθεί την ανάπτυξη εναρμονισμένης μεθοδολογίας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, υποστηρίζει κοινές ερευνητικές δράσεις και αναπτύσσει οδηγίες και πόρους για την εκτίμηση, διαχείριση και επικοινωνία του κινδύνου από βιομηχανικά μολυσμένες περιοχές.  

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου:

http://www.enve-lab.eu/index.php/third-plenary-conference-for-industrial...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Τηλ.: 2310 994562, 2310 996227

Email: Sarigiannis@auth.gr, maria@eng.auth.gr

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Αφίσα Εκδήλωσης

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τρίτη, 7 Φεβρουάριος, 2017 (All day)

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής (EnvE Lab) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
Υποβλήθηκε στις 31/01/2017 @ 16:54