23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Το Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη και αντανακλά τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που το διοργανώνει. Οι επιστημονικές περιοχές που καλύπτονται αφορούν την Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιοχές: σύνταξη, φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, πραγματολογία, ιστορική γλωσσολογία, γλωσσική γατάκτηση/εκμάθηση, γλωσσική επεξεργασία, υπολογιστική γλωσσολογία, και διδασκαλία μητρικής ή δεύτερης/ξένης γλώσσας. Οι ομιλίες διεξάγονται σε γενικές συνεδρίες και σε ξεχωριστές θεματικές εκδηλώσεις.

Το Συμπόσιο απευθύνεται σε επιστήμονες γλωσσολόγους καθώς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που ασχολούνται με γλωσσική διδασκαλία. Επίσης απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς τους δίνει τα ερεθίσματα για περαιτέρω σπουδές στο χώρο της γλωσσολογίας και της διδασκαλίας γλωσσών.

Κατάλογος προσκεκλημένων ομιλητών/τριών:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Συμπόσιο, τους προσκεκλημένους ομιλητές, κλπ., παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 23ου Συμποσίου: http://www.enl.auth.gr/istal23/index.html.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 31 Μάρτιος, 2017 (All day) έως Κυριακή, 2 Απρίλιος, 2017 (All day)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Υποβλήθηκε στις 23/02/2017 @ 14:43