Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του CO.RE-1 Conference in Regenerative Medicine με τίτλο “Stem Cells in Surgery” που διοργανώνεται από το Κέντρο Ορθοπαιδικής και Αναγεννητικής Έρευνας (C.O.RE) του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ.

Το πολυθεματικό αυτό συνέδριο θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Απριλίου 2017 στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση της χειρουργικής κοινότητας για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και στην κλινική πράξη των εφαρμογών των βλαστοκυττάρων, στις επεμβατικές θεραπείες της ιατρικής.

Η αναγεννητική ιατρική αποτελεί σήμερα μία από τις κύριες στοχεύσεις της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στις σύγχρονες θεραπείες οξέων και χρόνιων νοσημάτων.

Τα βλαστοκύτταρα μπορεί να συνδυαστούν με βιοϋλικά, με φαρμακευτικές ουσίες και να τοποθετηθούν στο ανθρώπινο σώμα με τεχνικές μικρής επεμβατικότητας, πράγμα που αποτελεί τη στόχευση της σύγχρονης ιατρικής.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πως κάθε σύγχρονο πανεπιστήμιο οφείλει να αναπτύξει την έρευνα και την τεχνολογία της ιατρικής γύρω από τα βλαστοκύτταρα, προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας. Το ΚΕΔΕΚ αποτελεί ένα Κέντρο Αριστείας του ΑΠΘ, στο οποίο φιλοδοξείται να γίνει σύζευξη μεταξύ της επιστήμης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν και τους θεμέλιους λίθους της προόδου της πατρίδας μας.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Για το Δελτίο Συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.globalevents.gr.

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 7 Απρίλιος, 2017 (All day) έως Σάββατο, 8 Απρίλιος, 2017 (All day)

Χώρος: 

Ξενοδοχείο Porto Palace
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Κέντρο Ορθοπαιδικής και Αναγεννητικής Έρευνας (C.O.RE) | ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 30/03/2017 @ 10:02