Η Εφαρμογή της οδηγίας 60/2000 για τα νερά στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 11 Νοέμβριος, 2004 - 02:00 έως Σάββατο, 13 Νοέμβριος, 2004 - 02:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00