2ο Συνέδριο της ΕΠΕΓΕ με θέμα: Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Τεχνολογίες στην Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 18 Μάρτιος, 2004 - 02:00 έως Σάββατο, 20 Μάρτιος, 2004 - 02:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00