Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο: Κοινωνικοί Μετα/σμοί στην Εποχή της Παγκοσμ/σης

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 9 Ιανουάριος, 2004 - 02:00 έως Κυριακή, 11 Ιανουάριος, 2004 - 02:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00