Η' Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Παγγλωσσία Αφιερωμένο στον Αχιλλέα Τζάρτζανο

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 4 Απρίλιος, 2003 - 03:00 έως Σάββατο, 5 Απρίλιος, 2003 - 03:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00