2ο Συνέδριο Κοινωνιολογίας. Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος, 2002 - 02:00 έως Κυριακή, 10 Νοέμβριος, 2002 - 02:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00