Ζ' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών με θέμα: Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη στη Λατινική Γραμματεία

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος, 2002 - 03:00 έως Παρασκευή, 18 Οκτώβριος, 2002 - 03:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00