Συνέδριο με θέμα: Εικόνα και Παιδί

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος, 2002 - 03:00 έως Κυριακή, 13 Οκτώβριος, 2002 - 03:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00