14ο Εθνικό Συνέδριο με θέμα: Η Επιχειρησιακή Έρευνα στην Υπηρεσία της Περιφεριακής Ανάπτυξης

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 1 Νοέμβριος, 2001 - 02:00 έως Σάββατο, 3 Νοέμβριος, 2001 - 02:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00