16ο Διεπιστημονικό Συνέδριο: εγκέφαλος και κοινωνία: υγεία, εκπαίδευση, τέχνη και τεχνολογία

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 19 Οκτώβριος, 2001 - 03:00 έως Κυριακή, 21 Οκτώβριος, 2001 - 03:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00