Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Διατήρηση Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)"  οργανώνει εκδήλωση για την υποδοχή των νέων φοιτητών και τον αποχαιρετισμό των αποφοίτων του, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013, ώρα 12.00, στην αίθουσα «Κων/νος Καστρίτσης» (10ος όροφος του κτιρίου Βιολογίας, ΑΠΘ).

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες και την παρακολούθηση της ζωντανής μετάδοσης επισκεφθείτε το σύνδεσμο http://bnp.bio.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=398%3A2013-02-20-12-28-45&catid=9%3A2008-07-18-11-46-11&Itemid=8&lang=el.
 

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τ: 

+30 2310 998922
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 1 Μάρτιος, 2013 - 12:00

Χώρος: 

Αίθουσα «Κων/νος Καστρίτσης» (10ος όροφος, κτίριο Βιολογίας, Α.Π.Θ.).
Οργάνωση εκδήλωσης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Διατήρηση Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)"
Υποβλήθηκε στις 21/02/2013 @ 13:06