Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οργάνωσε την 4η  Εβδομάδα Επιμόρφωσης μελών Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (Staff Τraining Week 12-16 Οκτωβρίου 2015) στη Θεσσαλονίκη. Οι κύριοι στόχοι της Εβδομάδας Επιμόρφωσης είναι η διεύρυνση και η ενδυνάμωση των συνεργασιών με τα ήδη συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, η ανταλλαγή εμπειριών πάνω στη διεθνοποίηση καθώς και η σύναψη νέων συνεργασιών. Στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία να μάθουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώση και καλές πρακτικές. Επίσης τους δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουν τα πανεπιστήμιά τους, τις δομές και τα καθήκοντά τους μέσα από ομάδες εργασίας και παρουσιάσεις.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Δευτέρα, 12 Οκτώβριος, 2015 (All day) έως Παρασκευή, 16 Οκτώβριος, 2015 (All day)
Οργάνωση εκδήλωσης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 16/10/2015 @ 10:17