Οι Ερευνητικές ομάδες: Ομάδα Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α.Π.Θ. (Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Ειρήνη Οζούνη, Στέργιος Σερέτης) και Alternative Trade Network Κοοπερατίβα Έρευνας και Ανάπτυξης σας καλούν στην παρουσίαση έρευνας με θέμα:: "TTIP: Οι επιπτώσεις στην Ελληνική δημοκρατία, στην οικονομία, στην κοινωνία"

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος, 2016 - 11:00

Χώρος: 

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)
Οργάνωση εκδήλωσης
Ομάδα Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α.Π.Θ.
Υποβλήθηκε στις 14/09/2016 @ 16:22