Πρόσκληση

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κα. Αικατερίνη Νάστα και τα μέλη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης σας προσκαλούν στη διημερίδα που διοργανώνει η

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ στο πλαίσιο της Open Access Week 2016.

Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Οκτωβρίου 2016 στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Στη διημερίδα συμμετέχουν:

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / Ίδρυμα για την Ανοικτή Γνώση Ελλάδας

Πληροφορίες επικοινωνίας
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Δευτέρα, 24 Οκτώβριος, 2016 - 10:00 έως Τρίτη, 25 Οκτώβριος, 2016 - 15:00

Χώρος: 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Οργάνωση εκδήλωσης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 14/10/2016 @ 12:40