Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΑΠΘ, υποστηριζόμενη και από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου μας, διοργανώνει, μεταξύ άλλων, μια ειδική σειρά ομιλιών εξειδικευμένων προσώπων πάνω στο αντικείμενο της Διαχείρισης καθημερινών κρίσεων.

H δεύτερη ομιλία του κύκλου έχει θέμα :

«ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ»

με ομιλητή τον κ. Σ . ΒΑΡΣΑΜΗ, (Αντιπύραρχος, Διοικητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας)

την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017, στo Αμφιθέατρο ΙΙΙ του K.E.Δ.E.A (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Aποτελεσμάτων ΑΠΘ)  και ώρα 19.00.

 

 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2017 - 19:00

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
Υποβλήθηκε στις 30/01/2017 @ 10:00