Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, πρόκειται να οργανώσουν για δέκατη χρονιά την εκδήλωση με θέμα:

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων του Νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι/ες εκφράζουν επανειλημμένα την ανάγκη έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης σε σχέση με τη φοίτησή τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και περαιτέρω απασχόλησης.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι (μέλη Δ.Ε.Π.) απ’ όλα τα Τμήματα/Σχολές του Α.Π.Θ. οι οποίοι/ες θα παρουσιάσουν στους μαθητές και στις μαθήτριες το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος/Σχολής, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων και τις συνθήκες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. 

Για να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου την εκδήλωση πρέπει να απευθυνθούν στο Λύκειο όπου φοιτούν.

Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7, 8 & 9 Φεβρουαρίου 2017 στην Κεντρική Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω live streaming σε σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310997350

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Κατερίνα Παπακώτα (Δοικητικό Προσωπικό) Γραφείο Διασύνδεσης
τηλ. 2310999395
email: papakota@auth.gr

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος, 2017 (All day) εώς Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος, 2017 (All day)

Χώρος: 

Κεντρική Αίσθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 31/01/2017 @ 10:13