Με τη συμμετοχή 12 Ολλανδικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων διεθνούς κύρους, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την ένατη κατά σειρά Έκθεση Ολλανδικών Πανεπιστημίων στη Θεσσαλονίκη, που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017, ώρες 9:00 με 16:00, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Α.Π.Θ. επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και είναι ανοικτή στο κοινό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα, η Ολλανδία παρέχει περισσότερα από 1.500 Αγγλόφωνα προγράμματα με χαμηλό κόστος διδάκτρων. Ο αριθμός των Αγγλόφωνων προγραμμάτων την κατατάσσει πρώτη μεταξύ των υπολοίπων μη Αγγλόφωνων χωρών.

Εκπρόσωποι των Ολλανδικών Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα των:
 TU Eindhoven University of Technology, University of Twente, TU Delft University of Technology, University of Groningen, VU University Amsterdam, Leiden University, Radboud University, Tilburg University, Maastricht University, Utrecht University, Wageningen University, Institute for Housing and Urban Development Studies (HIS) Erasmus University, θα παρέχουν συμβουλές σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές για προγράμματα σπουδών και δυνατότητες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στα Πανεπιστήμια τους.

Επιπλέον, εκπρόσωποι της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών θα ενημερώνουν γενικότερα για σπουδές αλλά και για τη ζωή στις Κάτω Χώρες.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τρίτη, 14 Φεβρουάριος, 2017 - 09:00 έως 16:00

Χώρος: 

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
Οργάνωση εκδήλωσης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 07/02/2017 @ 10:10