Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (ΕΚΠΥ) του Α.Π.Θ., υποστηριζόμενη και από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου μας, διοργανώνει, μεταξύ άλλων, μια ειδική σειρά ομιλιών εξειδικευμένων προσώπων πάνω στο αντικείμενο της Διαχείρισης καθημερινών κρίσεων.

H τρίτη ομιλία του κύκλου έχει θέμα :

Καταστροφές: «Οργάνωση και Συντονισμός»

με ομιλητή τον κ.  Θ.  ΔΑΡΔΑΒΕΣΗ, (καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.)

την Τετάρτη,  22 Φεβρουαρίου 2017, στo Αμφιθέατρο ΙΙΙ του K.E.Δ.E.A (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ)  και ώρα 19.00.

 

Σας παρακαλούμε να προωθήσετε την σχετική πληροφόρηση στους χώρους στους οποίους εργάζεσθε και  των οποίων έχετε την εποπτεία.

Με εκτίμηση,

 

                                                                             Θ. Αγοραστός          

                                                    Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ. 

                                    Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Α.Π.Θ.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος, 2017 - 19:00 έως 21:00

Χώρος: 

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Κ.Ε.Δ.Ε.Α.
Υποβλήθηκε στις 16/02/2017 @ 11:47