Ἡ Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν
τιμᾶ τὴν μνήμη τῆς Ἁλώσεως τῆς ΚΠόλεως
τὴν Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, ὥρα 19.30΄
μὲ ὁμιλητὴ τὸν καθηγητὴ τοῦ Α.Π.Θ.
κ. Κωνσταντῖνο Π. Χρήστου
Ἀντιπρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Μ.Σ.
μὲ θέμα:

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜОΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

Παρακαλεῖσθε μὲ τιμὴ νὰ παραστεῖτε
Ὁ Πρόεδρος Ὁ Γενικὸς Γραμματέας
Ἀθανάσιος Ε. Καραθανάσης Βασίλειος Ν. Πάππας
 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Δευτέρα, 29 Μάιος, 2017 - 19:30

Χώρος: 

Κτίριο Διοικήσεως Ε.Μ.Σ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης 4, 1ος ὄροφος
Υποβλήθηκε στις 22/05/2017 @ 12:14