Θέμα Εκδήλωσης: Μουσική εκδήλωση: Διεθνής Ορχήστρα με χορωδία, χορευτές και καταξιωμένους σολίστες

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τ: 

Τηλέφωνα: 2310
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τρίτη, 15 Ιούνιος, 2004 - 03:00

Χώρος: 

Χώρος: Αίθουσα Τελετών
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00