Συναυλία από την Ορθόδοξη Σερβική Χορωδία από το Νις

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τ: 

2310 228414
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 21 Οκτώβριος, 2004 - 03:00

Χώρος: 

Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00