Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-9044, e-mail: skmiclai@auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστολογία – Εμβρυολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000871148)

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-8170, e-mail: info@physics.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κεραίες - Μικροκύματα» (κωδικός  ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000871276)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1156/13-11-2015τ. Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 25 Ιανουάριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 17/12/2015 @ 12:40