Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-6887, e-mail: lykos@psy.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000876470)

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-9288, e-mail: gnikifor@auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοθωρακοχειρουργική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000876515)

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-5206, e-mail: info@edlit.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία και Μεσαιωνική Φιλοσοφία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000876616)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-1050, 23210-67135, e-mail: info@phed-sr.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής με συνάφεια τη διατροφική αγωγή των ασκουμένων» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000876660)

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ(τηλ. Γραμματείας: 2310 99-1050, e-mail: info@law.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις Ευρωπαϊκές Σχέσεις» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000876726)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1160/13-11-2015 τ. Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 25 Ιανουάριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 21/12/2015 @ 8:27